Δημιουργικό

Δημιουργικό

Το τμήμα προεκτύπωσης είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο σχεδιάζουμε το έντυπο από την αρχή λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του πελάτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της εκτύπωσης – μετεκτύπωσης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Σχεδιασμός μακέτας, Ηλεκτρονική σελιδοποίηση, Scanning, Παραγωγή ψηφιακών δοκιμίων, Έγχρωμο plotter για έλεγχο των τυπογραφικών προς εκτύπωση.

Σχεδιασμός Μακέτας από εξειδικευμένους συνεργάτες

Σχεδιασμός Μακέτας από εξειδικευμένους συνεργάτες

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση, με ταχύτητα & συνέπεια

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση, με ταχύτητα & συνέπεια

Scanning, με προηγμένο εξοπλισμό

Scanning, με προηγμένο εξοπλισμό

Παραγωγή Ψηφιακών Δοκιμίων

Παραγωγή Ψηφιακών Δοκιμίων