Δημιουργικό

Δημιουργικό

Το τμήμα προεκτύπωσης είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο σχεδιάζουμε το έντυπο από την αρχή λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του πελάτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της εκτύπωσης – μετεκτύπωσης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: Σχεδιασμός μακέτας, Ηλεκτρονική σελιδοποίηση, Scanning, Παραγωγή ψηφιακών δοκιμίων, Έγχρωμο plotter για έλεγχο των τυπογραφικών προς εκτύπωση.

Σχεδιασμός Μακέτας

Σχεδιασμός Μακέτας

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση

Scanning

Scanning

Παραγωγή Ψηιακών Δοκιμίων

Παραγωγή Ψηιακών Δοκιμίων